Kwestionariusz CISS – co to jest i gdzie używać?

Kwestionariusz CISS to skrócona nazwa ankiety dotyczącej radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Badanie pozwala zbadać co kieruje człowiekiem w sytuacjach stresowych i który z trzech stylów wyróżnionych przez Lazarusa i Folkmana przyjmowany jest przez osobę badaną. Badanie przewiduje kwalifikację do jednego ze stylów: skoncentrowanego na zadaniu, na emocjach, na unikaniu przez angażowanie się w czynności zastępcze lub poszukiwaniu kontaktów towarzyskich.

Za pomocą naszego programu możesz tworzyć kwestionariusze, testy wiedzy, quizy i sondy, a także zbierać i analizować dane.

Gdzie używać kwestionariusza CISS? Praktyczne przykłady:

Ankieta służy identyfikacji tego, w jaki sposób respondent radzi sobie w sytuacjach stresowych. Dlatego używana jest powszechnie m.in.:

  • przy badaniu kompetencji do podjęcia pracy na określonych stanowiskach (np. w wojsku, służbach mundurowych),
  • w stosunku do osób starających się o specjalistyczne zezwolenia, np. na posiadanie broni,
  • podczas codziennej pracy nauczycieli, psychologów,
  • w stosunku do pracowników placówek medycznych, żołnierzy itd.

Przykładowy kwestionariusz CISS

Oto, jak może wyglądać przykładowy kwestionariusz CISS. W narzędziu Webankieta możesz go swobodnie modyfikować, dostosowując pytania i wygląd ankiety do swoich potrzeb.