Test niedokończonych zdań – co to jest?

Test niedokończonych zdań to badanie, które bazuje na klasycznej metodzie z dziedziny psychologii – teście Rottera. Jest to narzędzie służące do oceny przystosowania czy gotowości do podjęcia jakiegoś zadania lub  przedsięwzięcia.  Przeprowadzano go np. w celu sprawdzania przygotowania początkujących żołnierzy do służby. Zalicza się ona do badań jakościowych o charakterze indywidualnym. Po test sięgają często psychologowie sądowi oraz psychologowie pracy. W pierwotnej wersji na test składało się 40 pytań, stanowiących początek zdań, które respondent musi dokończyć. Obecnie ankiety te są zazwyczaj znacznie krótsze – ze względu na wygodę respondenta i szybkość ich wypełniania.

Jak stosować test niedokończonych zdań?

Metodologia stosowana jest nie tylko w badaniach psychologicznych, ale i w marketingu.  Najczęściej firmy posługują się nim jako narzędziem służącym do uzyskania obrazu marki, usług, czy produktów w oczach klientów.

Poniżej przedstawiamy przykładowy kwestionariusz ankiety z Testem pytań niedokończonych. Wykorzystując platformę Webankieta możesz stworzyć własne pytania i dopasować jego wygląd do swoich potrzeb. Aby stworzyć test zdań niedokończonych i inne badania online zarejestruj się i załóż konto w Webankiecie.

Uwaga: wypełniając poniższy test nie uzyskasz jego wyników. Poniższy przykład ma na celu jedynie zobrazowanie metodologi.