ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY

Łatwo wyciągaj wnioski z ankiety, segmentuj odpowiedzi, analizuj trendy

Wykresy i tabele z odpowiedziami

Zaszyj ID klienta lub ID zamówienia w linku do ankiety i łatwo powiąż odpowiedzi, by poznać szerszy kontekst. Zareaguj indywidualnie na komentarz niezadowolonego klienta.

Eksport wyników

Pobierz surowe dane do dalszej analizy w formatach csv, xls lub spss.

Zaawansowane filtrowanie

Segmentuj odpowiedzi, twórz filtry danych i szukaj zależności i trendów w podgrupach zebranych danych. Filtruj po czasie, danych respondenta i odpowiedziach.

Tabele krzyżowe

Twórz analizy porównawcze, sprawdź jak odpowiadały grupy respondentów i jakie są zależności między odpowiedziami.

Rankingi

Twórz rankingi najlepszych, najpopularniejszych, najwyżej i najgorzej ocenianych odpowiedzi.

Trendy

Obserwuj zmianę Twoich kluczowych wskaźników na przestrzeni czasu.

Raporty jednym kliknięciem

Jednym kliknięciem eksportuj raporty do MS PowerPoint, Excel, Word czy PDF.

Grupowanie podobnych odpowiedzi

Zgrupuj podobne udzielone odpowiedzi w tematyczne obszary i twórz na ich podstawie segmenty respondentów.

Łączenie z atrybutami respondentów

Przekaż dodatkowe informacje o respondentach do linku do ankiety i korzystaj z tych danych do zbiorczej analizy wyników.

Współpraca w ramach zespołu

Udostępnij wyniki współpracownikom, by wspólnie pracować na zebranych danych.

Pojedyncze wypełnienia

Sprawdzaj jak odpowiadali poszczególni respondenci

Łatwo wyciągaj wnioski z ankiety, segmentuj odpowiedzi, analizuj trendy

Rozpocznij bezpłatnie strzałka w prawo strzałka w prawo ikonka koła ikonka koła

Zaufało nam ponad 5000 klientów:

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo