Przykłady ankiet dla sektora Edukacji

Sprawdź poniżej darmowe szablony ankiet online i rozpocznij tworzenie ankiety w naszym prostym programie do ankiet.

Ankiety online pozwolą zebrać bezcenny feedback na potrzeby badawcze (do pracy licencjackiej, pracy magisterskiej i w innych celów naukowych). Pomogą także poznać opinie rodziców, uczniów i nauczycieli na temat bezpieczeństwa w szkole, postawy grona pedagogicznego, oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalnych potrzeb dzieci czy weryfikacji postępów w nauce. Sprawdź poniżej darmowe szablony ankiet online i od razu rozpocznij wysyłkę ankiet.

Ankieta szkolna i inne zastosowania badań online w edukacji

Ankieta do pracy o charakterze badawczym może mieć różne zastosowania. Wykorzystaj ankiety w badaniach do prac dyplomowych lub wprowadź do placówki edukacyjnej ankiety dla rodziców, uczniów i nauczycieli.

Wybierz ankietę edukacyjną dopasowaną do Twoich potrzeb

Zebranie informacji od wytypowanej grupy docelowej pomaga studentom w pisaniu pracy magisterskiej lub licencyjnej. Jest też skutecznym narzędziem w rękach doktorantów, wykładowców prowadzących zajęcia na wyższych uczelniach oraz badaczy.

Od celu badania zależy przeważnie charakter zadawanych pytań. Pytania otwarte pomogą w zebraniu danych jakościowych (np. pogłębione wywiady indywidualne). Pytania zamknięte pozwolą na stworzenie metryczki i zebranie danych demograficznych (np. miejsce zamieszkania, wielkość gospodarstwa domowego) od respondentów.

Badania stosowane w edukacji nie ograniczają się wyłącznie do prac magisterskich i innych zastosowań o charakterze naukowym.

Ankiety online równie dobrze sprawdzają się w edukacji. Dyrekcje szkół mogą wykorzystać kwestionariusze internetowe m.in. do anonimowego badania bezpieczeństwa i agresji w szkole, ewaluacji pracy nauczyciela w oczach uczniów, poznania oczekiwań rodziców wobec oferty placówki, czy też do poznania losów absolwentów szkoły.

Wypełnienie ankiety przez nauczyciela przyniesie też cenny feedback na temat postępów uczniów czy też ich postawy wobec grona pedagogicznego.

Dzięki naszym gotowym szablonom już dziś możesz zacząć zarówno proste badania, jak i bardziej skomplikowane ankiety do pracy magisterskiej. Wybierz właściwy kwestionariusz, określ grupę docelową i zbieraj informacje, niezbędne do rozwoju Twojej placówki lub kariery naukowej.

Rozwiń opis

Zaufało nam ponad 5000 klientów:

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo